header

Incasso machtiging Kerkvensters

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari.

klik op:
Ik ben geen robot

Copyright © 2017-2019. Protestantse Kerken Ommen.